Posted in My Blog

บทสวดมนต์พร้อมคำแปล

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จง…

Continue Reading บทสวดมนต์พร้อมคำแปล
Posted in บทสวดมนต์

บทแผ่เมตตา ยิ่งสวด ยิ่งดีกับตัวเอง

1. แผ่เมตตาให้ตัวเอง อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขอะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า…

Continue Reading บทแผ่เมตตา ยิ่งสวด ยิ่งดีกับตัวเอง
Posted in My Blog

บทบทกรวดน้ำ

การกรวดน้ำหมายถึงการตั้งมั่นอุทิศบุญกุศล ให้แก่ผู้เสียชีวิตพร้อมกับรินน้ำเป็นสัญลักษณ์และเป็นเค…

Continue Reading บทบทกรวดน้ำ
Posted in My Blog

บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม

นำโมกวงซิอิม ผ่อสัก นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋…

Continue Reading บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม
Posted in คาถา

บทสวดชินบัญชร

บทสวดนี้เป็นบทสวดศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต…

Continue Reading บทสวดชินบัญชร
Posted in บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ อิติปิโส

บทสวดมนต์ อิติปิโสนี้ มักจะได้ยินตอนเราไปทำบุญ ที่วัดเวลาพระสวดตอนเช้า หรือ เวลาไปงานมงคง ทำบุญบ้านข…

Continue Reading บทสวดมนต์ อิติปิโส
Posted in คาถา

พระคาถามหาเสน่ห์

พระคาถามหาเสน่ห์ มนต์รักใคร่-หลงรัก ใช้สวดมนตร์เมื่ออยากได้ให้คนทั่วไปรักใคร่ คาถาหลง…

Continue Reading พระคาถามหาเสน่ห์
Posted in บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ก่อนอน

การสวดมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จะเห็นคนเฒ่าคนแก่ หรือ ปู่ย่าตายายเรา ชอบทำบุญใส่บาตร ในตอนเช้า และ …

Continue Reading บทสวดมนต์ก่อนอน
Posted in บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

บทสวดมนต์ที่เราจำเป็นต้องใช้เวลาไปวัด หรือ ทำบุญ ส่วนมาก มัคนายก จะเป็นคนนำกล่าวบทสวดนี้ ไปถึงการ กล…

Continue Reading บทสวดมนต์ คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
Posted in บทสวดมนต์

ที่มาของการกล่าว นะโม 3 จบ

หลายคนคงจะสงสัยว่า เพราะเหตุไรจำเป็นต้องกล่าวบทคำบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก่อนว่าเวทมนตร์คาถา (โบรา…

Continue Reading ที่มาของการกล่าว นะโม 3 จบ