บทสวดมนต์ อิติปิโส

บทสวดมนต์ อิติปิโสนี้ มักจะได้ยินตอนเราไปทำบุญ ที่วัดเวลาพระสวดตอนเช้า หรือ เวลาไปงานมงคง ทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานบวช พระสงฆ์ จะสวดก่อนเจริญพุทธมนต์ พุทธสานิกชน ทั่วไปสามารถนำไปสวดก่อนนอน บูชาพระรัตนตรัยที่บ้านได้

บทพุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา

เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

บทพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก

โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

บทพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

หวยลาว หวยฮานอย

Author: Curtis Emory