บทสวดมนต์ คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

บทสวดมนต์ที่เราจำเป็นต้องใช้เวลาไปวัด หรือ ทำบุญ ส่วนมาก มัคนายก จะเป็นคนนำกล่าวบทสวดนี้ ไปถึงการ กล่าวรับศีล จากพระภิกษุสงฆ์

พุทธศาสนิกชน สามารถใช้สวด ก่อนนอน หรือ บูชาพระ ที่บ้านได้

คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

บาคาร่าvip

Author: Curtis Emory