ที่มาของการกล่าว นะโม 3 จบ

หลายคนคงจะสงสัยว่า เพราะเหตุไรจำเป็นต้องกล่าวบทคำบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก่อนว่าเวทมนตร์คาถา (โบราณเรียกตั้งนะโม ๓ จบ) หรือนำหน้าบทสวดมนต์ต่างๆตลอดด้วย ต้นเหตุของคำบูชาพระพุทธเจ้านี้ มีเรื่องมีราวเล่าว่า ณ ดินแดนหิมวันต์ประเทศ มีแนวเขาชื่อว่า สาตาคิรี เป็นที่ร่มรื่น อนงค์ยสถานที่ เป็นที่อยู่ของพวกยักษ์ที่เป็นภุมเทวดา อันมีนามดังที่อยู่ว่า สาตาคิรียักษ์ มีหน้าที่เฝ้าปากทางเข้าหิมวันต์ ทางทิศเหนือ เป็นบริวารของท้าวเวสสุวัณ สาตาคิรียักษ์ได้ได้มีโอกาสสดับ พระสัทธรรมจากพระพุทธเจ้า กระทั่งมีจิตเลื่อมใสเชื่อถือ ส่องแสงคำยกยอบูชาด้วยคำว่า “นะโม” ซึ่งก็คือ พระผู้มีพระภาค ทรงยิ่งใหญ่กว่า มนุษย์ เทวดา พราหมณ์ มาร ยักษ์ แล้วก็สัตว์ทั้งมวล

กล่าวฝ่าย อสุรินทราหู เมื่อได้สดับพระเกียรติคำศัพท์ ของพระพุทธเจ้า ก็มีจิตมุ่งหมายที่กำลังจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าบ้าง แม้กระนั้นด้วยกายของตัวเองใหญ่มหึมาพอๆกับโลก ก็เลยลองคิดดูแคลุกลนพระพุทธเจ้าว่า มีพระวรกายเล็กดังมด ก็เลยห้ามใจรีรออยู่ พอนานวันเข้าพระเกียรติคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ยิ่งขจรขจายไปทั้งยังสามโลก จนถึงทำให้อสุรินทราหูอดรนทนอยู่ไม่ได้ ก็เลยบินมากลางอากาศตั้งอกตั้งใจว่าจะร่ายเวทย่อกาย เพื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขอฟังธรรม แต่ว่าพอเพียงมาถึงที่ประทับ อสุรินทราหู กลับจำต้องแหงนคอตั้งบ่า เพื่อจะได้ทัศนาหน้าพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคก็เลยทรงแสดงพระสัทธรรม จ่ายจิตอันหยาบกระด้างของ อสุรินทราหู ให้มีความเลื่อมใส แสดงตัวเป็นอุบาสกผู้ถือพระรัตนตรัยตลอดชีพ แล้วกล่าวยกย่องพระพุทธเจ้าว่า “ตัสสะ” แสดงว่า ขอบูชา ขอนอบน้อม ขอนมัสการ

เมื่อครั้งที่ท้าวจาตุๆมหาราช ทั้งยัง ๔ ผู้ดูแลดูแลสรวงสวรรค์ชั้นแรก มีชื่อเรียกว่า ชั้นกามาพจร มีบทบาทดูแลดูแลประตูสรวงสวรรค์อีกทั้ง ๔ ด้าน พร้อมบริวาร ได้พากันเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วถามปัญหา พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมตอบปัญหาแก่มหาราชอีกทั้งสี่พร้อมบริวาร กระทั่งยังให้กำเนิดดวงตาเห็นธรรมแก่มหาราชอีกทั้งสี่ รวมทั้งบริวารท่านทั้งยัง ๔ นั้น ก็เลยส่องแสงคำบูชาสาธุขึ้นว่า “ภะขาวะโต” แสดงว่า พระผู้มีพระภาค ทรงเป็นผู้แบ่งแยกธรรมอันยิ่ง อย่างไม่มีผู้ใดมากกว่า

อะระหะโต เป็นคำกล่าวสรรเสริญของ ท้าวสักกะเทวราช เจ้าสรวงสวรรค์อีกทั้ง ๖ ชั้น ท่านสถิตอยู่ ณ สรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ท้าวสักกะเทวราช ได้ถามปัญหาแก่พระผู้มีพระภาค พระพุทธเจ้าทรงพูดปริยายธรรม และก็ทรงตอบปัญหา กระทั่งทำให้ท้าวสักกะเทวราชได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาปัตตำหนิผล ก็เลยส่องแสงอุทานคำบูชาขึ้นว่า “อะระหะโต” แปลเปิดโอกาสความว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ไกลจากกิเลส ไกลจากเครื่องข้องทั้งมวล

สัมมาสัมพุทธัสสะ เป็นคำยกย่องเทิดทูนของ ท้าวมหาพรหม ภายหลังจากได้ฟังธรรม จนถึงเกิดขึ้นดวงตาเห็นธรรม ก็เลยส่องแสงคำสาธุการ “สัมมาสัมพุทธัสสะ” หมายความว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยท่านเอง ทรงทราบกันอยู่แล้ว รู้จริง รู้ยิ่ง กว่าผู้รอบรู้อื่นใด

รวมเป็นบทเดียวว่า “นะโม ตัสสะ ภะค่ะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” แปลโดยรวมว่า ขอนอบก้มแก่ พระผู้มีพระภาค ผู้วิเศษตสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ท่านนั้น (3 ครั้ง) ด้วยเหตุดังกล่าวโบราณท่านก็เลยว่า ถ้าเกิดเริ่มมนต์หรือบทสวดมนต์อะไรก็ตามด้วยการตั้งนะโม ๓ จบ อาคมนั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักด้วย เนื่องจากว่าเป็นคำเยินยอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีเทวดาพระพรหมชั้นหัวหน้าได้กล่าวไว้ แรงคุณครูหรือแรงที่เทวดา-พระพรหม รวมทั้งแรงพระรัตนตรัยท่านก็เลยประสิทธิ์ให้สมใจนึก

เล่น บาคาร่าvip by w88

Author: Curtis Emory